Условия

Политика и Правила на Пребиваване


Уважаеми гости! Благодарим ви, че избрахте нашата вила!
Молим да се запознаете с политиката на «Вила Перуле»:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Тези правила са разработени на базата на действащото българско законодателство.
Вилна зона «Вила Перуле» гарантира на своите гости спазване на конфиденциалност.
Забранено е пушенето във всички закрити помещения на вилна зона «Вила Перуле».
Администрацията на вилата може да прекрати предоставянето на услуги на тези гости, които нарушават правилата за пожарна безопасност, пушат на непозволени места и не изпълняват законовите изисквания на администрацията.
Отзиви и препоръки относно работата на вилата може да оставите в книгата за мнения на рецепцията или на сайта на вилата.

ПРАВИЛА ЗА ПРЕБИВАВАНЕ

Вилата е на разположение за Вас 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Освобождаването на вилата е до 12:00 ч., настаняването – след 14:00 ч. Резервациите се приемат от управителя или дежурния администратор по телефона, чрез формата за запитване на уеб сайта или по и-мейл и се потвърждават до 24 часа след получаване на заявката.
Моля следете за ценните си вещи и документи. За вещи, оставени без надзор в стаята или на територията на вилата, отговорност носи госта.
Безплатни за вас са следните услуги: паркинг, поръчка на такси, събуждане по телефона, осигуряване на шивашки принадлежности (игла, конец), ползване на Wi-Fi.
Стаите се почистват до 16:00ч. Ако сте поставили табела „Не безпокойте“ и след 16:00ч. я смените с „Моля, почистете“, стаята Ви няма да бъде почистена. Може да потърсите Рецепция.
Молим ви да пазите имуществото на Вилата и да съблюдавате правилата за пожарна безопасност. Преди да излезете от стаята си, молим затваряйте прозорците, крановете за вода, изключете светлината и електроуредите. Гостът компенсира стойността на повреденото имущество във вилата в пълен размер в съответствие с вътрешните документи на Вилата. При напускане на комплекса всички щети и/или липсващи предмети, неупоменати (за които не е съобщено своевременно) при настаняването на гостите, се заплащат от тях по цени, съгласно ценоразписа на комплекса.
На територията на Вилата работи система за видеонаблюдение. Ползвайки услугите на Вилата, Вие се съгласявате с видеонаблюдението.
Моля имайте предвид, че паркоместата зависят от наличността и не могат за бъдат резервирани. Администрацията на вилата не носи отговорност за нанесена щета върху автомобила Ви на територията на паркинга.
Забравени от гостите вещи се пазят до 1 месец.

С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕД И БЕЗОПАСНОСТ СЕ ЗАБРАНЯВА:

  1. Пушенето в стаите, фоайетата и останалите закрити помещения.
  2. Разместването на мебели и имущество в стаите и помещенията в комплекса, без изричното съгласие на управата на комплекса.
  3. Приемането на посетители в стаите след 23:00 ч., ако не са регистрирани и не са заплатили пребиваването си.
  4. Паркирането на автомобили на входовете и изходите.
  5. Пребиваването във Вилата с домашни любимци без предварително разрешение.
  6. Внасянето и използването на електронагревателни или други отоплителни уреди и съоръжения.
  7. Агресивното поведение и действия, застрашаващи здравето и имуществото на околните.

РЕД ЗА РЕЗЕРВАЦИИ, НАСТАНЯВАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА УСЛУГИТЕ

Можете да заплатите нощувката и другите предоставени Ви услуги в брой, съгласно действащите тарифи на Вилата.

1. По преценка на администрацията, като изискуем гарантиращ депозит, може да бъде посочена сума, която следва да платите авансово преди настаняването в размер на стойността на първата нощувка за всяко едно от заетите помещения в дните, които не са обявени като пакетни и празнични дни. Плащане от Ваша страна следва да се извърши в рамките на не повече от 3 (ТРИ) дни след изпращането на нашия имейл (освен ако не е договорен друг срок). Остатъкът от сумата на цялата Ви резервация, e платим на място в комплекса.
2. При пакетни и празнични предложения, по преценка на администрацията, като изискуем гарантиращ депозит, може да бъде посочена сума, която следва да платите авансово преди настаняването си в размер на 100 (сто)% от сумата на резервацията. Плащане от Ваша страна следва да се извърши в рамките на не повече от 3 (ТРИ) дни след изпращането на нашия имейл (освен ако не е договорен друг срок).
3. При анулиране на потвърдена резервация (не важи за пакетни и празнични предложения) в срок по-кратък от 7 (седем) дни преди датата на настаняване или в случай на неявяване в деня на настаняването, дължите неустойка в размер на стойността на първата нощувка на всяко едно от резервираните помещения, платена като депозит.
4. При анулиране на потвърдена резервация по пакетно предложение в срок по – кратък от 10 (десет) дни преди настаняването или в случай на неявяване в деня на настаняването, сумата платена предварително по Вашата резервация няма да бъде възстановена, а резервацията се счита за анулирана.
5. При анулиране на потвърдена резервация по празнично предложение в срок по кратък от 20 (двадесет) дни преди настаняването или в случай на неявяване в деня на настаняването, сумата платена предварително по Вашата резервация няма да бъде възстановена, а резервацията се счита за анулирана.
6. Горепосочените условия за анулации на резервации по празнични пакети са валидни, само ако при изготвянето на самия пакет не са посочени други такива.


Администрацията не носи отговорност пред Потребителя в случай на форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в РБългария, така и в съседните й граничещи страни, заплашващи сигурността на хората, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след направена резервация, което не може да бъде избегнато от страна на администрацията и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им. В тези случаи администрацията:

  1. Предлага настаняване за друг период, при запазване на същите условия и цени;
  2. Възстановява платения от клиента депозит в 30 (тридесет) – дневен срок от датата на получаване на писмено искане за това от туриста, като не дължи неустойка на същия.

Вилата има цена за минимално настаняване 120лв за нощувка – за възрастни, като деца или бебета според долната тарифа и капацитет за максимален брой хора за настаняване от 4 човека.
1 дете до 5 години – безплатно;
1 дете от 5 до 12 години – 50% намаление от редовната цена;
На гости, които при предишно свое посещение са нарушили раздел ІІІ на настоящите правила, може да бъде отказана резервация.
Вилата има право да откаже резервация и на гост, който е правил резервация без да пристигне и без да уведоми Вилата за отмяната на резервацията.
Ако гост закъснее повече от едно денонощие, резервацията му се анулира без уведомление.
Нощувката се заплаща в пълен размер, независимо от това колко часа е останал гостът във Вилата.
Услуги като ранно настаняване (преди 14.00) и късно напускане (след 12.00) се предоставят на гостите само при наличие на свободни стаи във Вилата и отсъствие на резервации за исканите дати и часове и се заплащат съгласно тарифите на Вилата.
При пристигането си гостът е длъжен да представи личен документ (лична карта, задграничен паспорт, шофьорска книжка) и да попълни адресна карта. Вилата може да откаже предоставянето на услуги на гост, който не представя личен документ.
Можете да продължите пребиваването си във Вилата при наличие на свободни места. Заплащането на допълнителните нощувки е съгласно тарифата на Вилата.
Гостите, останали във Вашата стая след 23:00, са длъжни предварително да се регистрират на рецепция и да заплатят нощувката си съгласно тарифата на Вилата.
Когато излизате от Вилата, заключвайте след себе си. В случай на изгубване на ключа, трябва да заплатите за нов съгласно тарифата на Вилата.

НАСТАНЯВАНЕ С ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

Разрешено е настаняване с домашни любимци до 40 кг.
За престой на домашен любимец на рецепцията се депозира възвръщаем депозит в размер на 100,00 лв. и се заплаща такса „Дезинфекция“ в размер на 10 лева/нощувка за домашни любимци до 10 кг и 20 лева/нощувка за домашни любимци от 10 до 40 кг. Депозитът се използва за покриване на насени от домашните любимци щети, ако има такива.
Домашни любимци се допускат при представяне на всички необходими документи за регистрация и имунизация.
Домашни любимци не се допускат в ресторанта и в детския кът.
Гостите с домашни любимци трябва да се свържат с администрацията, за да организират осигуряването на удобно време за почистване на стаята.
Домашните любимци трябва да се държат на каишка, когато влизат във вилната зона или пребивават в общите части.
Домашните любимци не трябва да бъдат оставяни без надзор.
Всички смущения, като лаене или скимтене, трябва да бъдат своевременно прекратени, за да се гарантира удобството на другите гости.
Гостите са отговорни за всички имуществени вреди и/или телесни повреди, причинени от домашния им любимец на вилата или на други гости, и се съгласяват да ги обезщетят в пълен размер.
Вилата си запазва правото да таксува гостите за имуществени вреди, причинени от техния домашен любимец.

СПОРОВЕ И РЕКЛАМАЦИИ

Всички спорове по изпълнение на услугите, произтичащи от направената резервация ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
В случай, че по време на престоя във вилната зона се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на предоставените стандартни услуги, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред Администрацията на вилна зона «Вила Перуле» и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
Потребителят се съгласява, че максималният краен размер на компенсация, който би могъл да бъде претендиран и заплатен от администрацията на вилна зона «Вила Перуле» при доказани по несъмнен и категоричен начин вреди за Потребителя, възникнали на територията на вилата в пряка връзка от виновно действие или бездействие на служители на Администрацията, не може да надвишава 30% от общата стойност на платената от Потребителя резервация.

Пожелаваме Ви приятен отдих!

%d блогъра харесват това: