Политика за лични данни

Политика за поверителност и защита на личните данни


Обща информация
В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на туристически услуги, Вилла Валлей ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за осъществяването на предлаганите услуги, и ги пази отговорно и законосъобразно. Настоящият документ описва как използваме и обработваме личната информация, която ни предоставяте.


Информация относно Администратора на лични данни
Наименование Вилла Валлей ЕООД – «Вила Перуле»
Адрес на упражняване на дейност: Община Кирково, 6888 к.к.Шумнатица, ул. Подбалканска 21, вилна зона „Вилла Валлей“
Данни за кореспонденция: Община Кирково, 6888 к.к.Шумнатица, ул. Подбалканска 21, вилна зона „Вилла Валлей“
E-mail: info@villaperule.com
Телефон: +359 8 777 8181 0

Вилла Валлей ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.


Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни
Вилла Валлей ЕООД събира, обработва и съхранява Вашите лични данни във връзка с предоставянето на туристически услуги, на основание чл. 6, ал. 1, б), Регламент (ЕС) 2016/679.


Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни
Когато правите резервация за настаняване или извършвате запитване, Вие предоставяте доброволно необходимите за това Ваши лични данни. Вие следва да попълните онлайн форма, която съдържа: име, имейл адрес, телефонен номер за връзка. Тази информация е необходима за обработка на заявката и завършването на поръчката (включително изпращането на имейл до Вас за потвърждение на резервацията). Посещаването и разглеждането на нашия сайт не изисква предоставянето на никакви лични данни.
Вилла Валлей ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни – законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, ограничение на целите на обработване, съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни, точност и актуалност на данните, ограничение на съхранението с оглед постигане на целите, цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
При обработването и съхранението на личните данни, Вилла Валлей ЕООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси-изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.


Видове лични данни събирани, обработвани и съхранявани от Администратора
Категориите лични данни, които събираме при извършване на онлайн резервация чрез интернет сайта на Администратора включват:
Имена на лицето, имейл адрес и телефонен номер;
При избор на начин на плащане „Плащане с карта“ – информация за кредитната карта (вид и номер на картата, име на картодържателя, дата на валидност и код за сигурност);
Информация за престоя на гостите, включваща дата на пристигане и заминаване, направени специални заявки, предпочитания за услуги (включително предпочитания за стая, трансфер, паркинг и други специални изисквания);
Вилла Валлей ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
разкриват расов или етнически произход;
разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
Личните данни са събрани от Вилла Валлей ЕООД от лицата, за които се отнасят.
Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни, включително профилиране.


Срок на съхранение на личните Ви данни
Ние съхраняваме личните данни, които е необходимо да бъдат съхранявани по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок. След изтичането на срокът за съхранение на носителите на информация(хартиени или технически), които не подлежат на законово регламентирано предаване или съхранение , Вилла Валлей ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.


Предаване на вашите лични данни за обработване
Вилла Валлей ЕООД не споделя, продава или отдава под наем вашите лични данни на трети лица.
Вилла Валлей ЕООД може да предостави лична информация, ако такава се изисква от закона или ако е необходимо да предпази и защити правата, собствеността и сигурността на Вилла Валлей ООД и нейния сайт, потребителите на Уеб Сайта и на нашите услуги.


Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни
Имате право да поискате информация за това какви данни се съхраняват за вас, техния произход, получателите им, както и с каква цел се съхраняват. Освен това имате право личните Ви данни да бъдат коригирани, блокирани и изтривани, в съответствие с нормативните разпоредби. Във връзка с горепосочените действия субектът е необходимо да подаде искане в свободен текст на е-mail адрес на Администратора: info@villaperule.com.
Субектите на данни също имат право да подават възражения до съответия компетентен орган.


Сигурност
Уверяваме Ви, че сме взели необходимите технически и организационни мерки, за да защитим предоставяните от Вас лични данни от загуба, унищожаване, манипулация и неправомерен достъп. Всички наши служители, участващите в обработката на данни са задължени да спазват Закона за защита на личните данни и разпоредбите за поверителност на личните данни.


Промени в Политиката за поверителност и защита на личните данни
Администраторът си запазва правото да променя и актуализира Политиката за поверителност и защита на личните данни с оглед привеждането й в съответствие с евентуални промени в българското и приложимото европейско законодателство.


Пожелаваме Ви приятен отдих!

%d блогъра харесват това: